Tarife laborator analize medicale

Nr. Crt. Denumirea analizei de laborator Metoda Timp eliberare rezultat Pret (lei)
HEMATOLOGIE
1 Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite,  formulă leucocitară, indici eritrocitari - spectroscopie de impedanta
- spectrofotometrie
- citrometrie in flux
24 ore 15
2 Numărătoare reticulocite Microscopie 24 ore 6
3 Numărătoare de trombocite din sange capilar Microscopie 24 ore 6
4 Examen citologic al frotiului  sanguin Microscopie 24 ore 19
5 VSH 24 ore 3
6 Grup sanguin ABO Aglutinare 24 ore 8
7 Determinare grup  sanguin Rh Aglutinare 24 ore 8
8 Timp Quick şi INR Coagulometrie 24 ore 15
9 APTT Coagulometrie 24 ore 13
10 Fibrinogenemie Coagulometrie 24 ore 14
11 Timp de sangerare Duke 24 ore 5
12 Timp de coagulare 24 ore 5
13 D - dimer Imunofluorescenta 24 ore 60
BIOCHIMIE  - SERICĂ ŞI URINARĂ
14 Proteine totale serice Spectrofotometrie 24 ore 8
15 Electroforeza proteinelor serice Spectrofotometrie 24 ore 16
16 Uree serică Spectrofotometrie 24 ore 6
17 Acid uric seric Spectrofotometrie 24 ore 6
18 Creatinină serică Spectrofotometrie 24 ore 6
19 Bilirubină totală Spectrofotometrie 24 ore 6
20 Bilirubină directă Spectrofotometrie 24 ore 6
21 Glicemie Spectrofotometrie 24 ore 6
22 Colesterol seric total Spectrofotometrie 24 ore 6
23 HDL colesterol Spectrofotometrie 24 ore 9
24 LDL colesterol Spectrofotometrie 24 ore 8
25 Trigliceride serice Spectrofotometrie 24 ore 8
26 TGP Spectrofotometrie 24 ore 6
27 TGO Spectrofotometrie 24 ore 6
28 Gama GT Spectrofotometrie 24 ore 8
29 Fosfatază alcalină Spectrofotometrie 24 ore 8
30 Calciu seric total Spectrofotometrie 24 ore 6
31 Calciu ionic seric Spectrofotometrie 24 ore 8
32 Magneziemie Spectrofotometrie 24 ore 6
33 Sideremie Spectrofotometrie 24 ore 8
34 Examen complet de urină (sumar + sediment) Spectrofotometrie 24 ore 10
35 Dozare glucoza urinara Spectrofotometrie 24 ore 6
36 Creatinina urinara Spectrofotometrie 24 ore 8
37 LDH Spectrofotometrie 24 ore 16
38 Hemoglobina glicozilata Spectrofotometrie 24 ore 25
39 Amilaza Spectrofotometrie 24 ore 17
40 Clostridium difficile GDH + toxina A + B Imunocromatografie 24 ore 60
BIOCHIMIE - LICHIDE DE PUNCTIE
41 Proteine totale Spectrofotometrie 24 ore 8
42 Glucoza Spectrofotometrie 24 ore 6
43 Colesterol total Spectrofotometrie 24 ore 6
44 Trigliceride Spectrofotometrie 24 ore 8
45 LDH Spectrofotometrie 24 ore 16
46 Amilaza Spectrofotometrie 24 ore 17
47 Adenozin diaminaza (ADA) Spectrofotometrie 24 ore 20
48 Proteina C reactiva Aglutinare 24 ore 11
49 Factor reumatoid Aglutinare 24 ore 10
50 Ph metoda test fizico-chimic Spectrofotometrie 24 ore 2
51 R rivalta Precipitare 24 ore 2
IMUNOLOGIE
52 TSH Chemiluminiscenta, ECLIA, Imunofluorescenta 48 ore 21
53 FT4 Chemiluminiscenta, ECLIA, Imunofluorescenta 48 21
54 Hormonul foliculinostimulant Imunofluorescenta 48 ore 24
55 Hormonul luteinizant (LH) Imunofluorescenta 48 ore 24
56 Cortizol Imunofluorescenta 48 ore 28
57 Progesteron Imunofluorescenta 48 ore 26
58 Prolactină Imunofluorescenta 48 ore 26
59 Anti-HAV IgM Imunocromatografie 24 ore 41
60 Ag HBs Imunocromatografie 24 ore 32
61 Anticorpi Anti HCV Imunocromatografie 24 ore 65
62 Testare HIV la gravidă Imunocromatografie 24 ore 34
63 ASLO Aglutinare 24 ore 12
64 VDRLsau RPR Aglutinare 24 ore 6
65 Confirmare TPHA Aglutinare 24 ore 13
66 Antigen Helicobacter Pylori Imunocromatografie 24 ore 40
67 Antigen Giardia Imunocromatografie 24 ore 24
68 Complement seric C3 Imunotubidimetrie 24 ore 11
69 Complement seric C4 Imunotubidimetrie 24 ore 11
70 IgG seric Imunotubidimetrie 24 ore 15
71 IgA seric Imunotubidimetrie 24 ore 15
72 IgM seric Imunotubidimetrie 24 ore 16
73 Proteina C reactivă Aglutinare 24 ore 11
74 Factor reumatoid Aglutinare 24 ore 10
75 PSA Chemiluminiscenta, ECLIA, Imunofluorescenta 48 ore 24
76 AC Helicobacter Pylori Imunocromatografie 24 ore 40
77 Troponina Imunofluorescenta 24 ore 30
78 T3 Imunofluorescenta 48 ore 40
79 T4 Imunofluorescenta 48 ore 40
MARKERI TUMORALI
80 Antigen carcinoembrionar CEA Electrochemiluminiscenta 48 ore 40
81 CYFRA 21-1 (Cytokeratin 19 fragment) Electrochemiluminiscenta 48 ore 40
82 NSE( Enolaza neuron specifica) Electrochemiluminiscenta 48 ore 40
83 pro GRP Electrochemiluminiscenta 48 ore 150
84 SCC(antigenul cancerului cu celule scuamoase) Electrochemiluminiscenta 48 ore 40
MICROBIOLOGIE
85 Exudat faringian
86 Examen bacteriologic exudat faringian -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
72 ore 16
87 Examenfungic exudat faringian -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungica
72 ore 16
EXAMEN URINĂ
88 Urocultură -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
72 ore 16
89 Examen fungic urina 72 ore 16
EXAMENE MATERII FECALE
90 Coprocultura -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
72 ore 16
91 Examen micologic materii fecale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungica
72 ore 16
92 Examen coproparazitologic Microscopie 24 ore 13
93 Depistare hemoragii oculte Imunocromatografie 24 ore 25
EXAMENE DIN SECREŢII VAGINALE
94 Examene din secreţii vaginale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
72 ore 16
95 Examene din secreţii vaginale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
EXAMENE DIN SECREŢII URETRALE
96 Examene din secreţii uretrale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
72 ore 16
97 Examene din secreţii uretrale -
Examen microscopic nativ şi  colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
EXAMENE DIN SECREŢII OTICE
98 Examen bacteriologic din secreţii otice -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
72 ore 16
99 Examen fungic din secreţii otice -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
EXAMENE DIN SECREŢII NAZALE
100 Examen bacteriologic din secreţii nazale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
72 ore 16
101 Examen fungic din secreţii nazale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
EXAMENE DIN SECREŢII CONJUNCTIVALE
102 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
72 ore 16
103 Examen fungic din secreţii conjunctivale -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
EXAMENE DIN COLECŢIE PURULENTĂ
104 Examen bacteriologic din colecţie purulentă -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
105 Examen fungic din colecţie purulentă -
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
EXAMENE DIN SPUTA
106 Examen bacteriologic din sputa - 
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
107 Examen fungic din sputa - 
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
EXAMENE DIN LICHIDE DE PUNCTIE - PLEURAL, PERICARDIC, ASCITA, SINOVIAL
108 Examen bacteriologic din lichide de punctie - 
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
109 Examen fungic din lichide de punctie - 
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
72 ore 16
TESTAREA SENSIBILITĂŢII LA SUBSTANŢE ANTIMICROBIENE ŞI ANTIFUNGICE
110 Antibiogramă Discdifuzie 72 ore 13
111 Antifungigramă Microdilutii 72 ore 15
112 Identificare bacteriana in sistem automat VITEK Sistem automat 72 ore 40
113 Identificare fungica in sistem automat VITEK Sistem automat 72 ore 40
114 Antibiograma – in sistem automat  Vitek CMI 12 ore 40
115 Antifufungigrama – in sistem automat Vitek CMI 12 ore 40
CITOLOGIE
116 Examen citologic lichide de punctie Microscopie 72 ore 40
117 Examen citologic sputa Microscopie 72 ore 40